Autorzy: Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński, Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień, Krystian Mucha, Justyna Wróblewska

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – III raport łączny

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prezentowany materiał jest syntezą trzeciego cyklu analiz całościowych (tzw. Raport Łączny), wykonanych w ramach komponentów mikro- i makroekonomicznego, których celem jest m.in. zarówno określenie kluczowych trendów makroekonomicznych i innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, jak i identyfikacja zjawisk ekonomicznych na poziomie branż, mających istotne znaczenie dla konstrukcji działań w ramach instrumentów szybkiego reagowania.

Spis treści

SYNTEZA
WPROWADZENIE
UWAGI WPROWADZAJĄCE
I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA PRZEDSIĘBIORSTW
1.1 Uwagi wprowadzające
1.2 Pełna zbiorowość
1.3 Statystyka postępowań upadłościowych
1.4 Sytuacja demograficzna w próbie badawczej
II WYBRANE UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
2.1 Uwagi wprowadzające
2.2 Ogólna kondycja ekonomiczna sektora przedsiębiorstw
2.3 Dostępność i oprocentowanie kredytu
24 Inflacja i oczekiwania inflacyjne
2.5 Kurs walutowy, otwartość gospodarcza
2.6 Czynniki demograficzne
2.7 Wybrane czynniki instytucjonalne/znane szoki
2.8 Wzrost gospodarczy, pozycja cykliczna
III OGÓLNY POZIOM ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
3.1 Uwagi wprowadzające
3.2 Analiza historyczna
3.3 Wnioskowanie prospektywne
3.4 Prognoza zagrożenia upadłością
IV OBSZARY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
4.1 Zagrożenie upadłością w działach PKD
4.2 Top 5
4.3 Zagrożenie upadłością w przekroju regionalnym
V KLUCZOWE ZJAWISKA I PROCESY MAKROEKONOMICZNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ W OTOCZENIU ZEWNĘTRZNYM
5.1 Główne elementy sytuacji makroekonomicznej Polski
5.2 Główne tendencje w gospodarce światowej
VI DIAGNOZA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJOWYCH
6.1 Uwagi wprowadzające
6.2 Pozycja cykliczna gospodarki – podstawowe charakterystyki dla danych miesięcznych
6.3 Pozycja cykliczna gospodarki – podstawowe charakterystyki dla danych kwartalnych
6.4 Główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym – szeregi miesięczne
6.5 Krótkookresowa prognoza PKB
6.6 Prognoza kondycji sektora przedsiębiorstw poprzez analizę aktywności zawodowej
6.7 Analiza ex post prognoz
6.8 Koniunktura w sektorach gospodarki – obraz syntetyczny
VII ANALIZA WPŁYWU POTENCJALNYCH ZMIAN W OTOCZENIU MAKROEKONOMICZNYM
NA KONDYCJĘ SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
7.1 Prezentacja danych i zbioru rozważanych modeli
7.2 Scenariusze szokowe w gospodarce i ich wpływ na sytuację przedsiębiorstw
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – XIV raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – XIV raport łączny

Zobacz
Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – VIII raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – VIII raport łączny

Zobacz
Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – IX raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – IX raport łączny

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań