Biuletyn Euro Info 5/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

crowdfunding – czyli mechanizm umożliwiający twórcom przedstawienie swojego pomysłu „tłumowi” (crowd) – w rozumieniu szerokiej społeczności, a tej społeczności ocenienie prezentowanego pomysłu i ewentualne jego sfinansowanie (funding), jest coraz częstszym sposobem na pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności biznesowej (startupy). Finansowanie społecznościowe jest także alternatywą dla tradycyjnych metod otrzymania środków na rozwój przedsiębiorstwa, takich jak venture capital (VC), granty czy kredyty i pożyczki w bankach. Taka forma finansowania od lat budziła zainteresowanie organów Unii Europejskiej, m.in. ze względu na brak jednolitych wymagań prawnych regulujących te kwestie w systemach poszczególnych państw członkowskich. Aby zmienić obecny stan rzeczy, Komisja Europejska przedstawiła niedawno projekt rozporządzenia, który ma wprowadzić jednakowe przepisy w dziedzinie crowdfundingu dla wszystkich krajów unijnych, co z kolei powinno ułatwić transgraniczne zbieranie kapitału. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z treści artykułu pt. „Finansowanie społecznościowe. Zasady działania i europejskie plany regulacyjne”.

W bieżącym numerze szczególnej uwadze polecamy także tekst omawiający wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący przenoszenia siedziby przedsiębiorstwa za granicę.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), pro-wadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Crowdfunding. Finansowanie społecznościowe

Turystyka. Usługi turystyczne, cz. III

Rynki kapitałowe. Nowe rozporządzenie prospektowe

Zamówienia publiczne. Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych w Niemczech, cz. II

Działalność gospodarcza. Transgraniczne przeniesienie polskiej spółki w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Znaki towarowe. Legalne używanie cudzych znaków towarowych

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań