Biuletyn Euro Info 6/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła plany największej od ćwierćwiecza reformy unijnych przepisów dotyczących podatku VAT. Inicjatywa ta ma pozwolić na usprawnienie i zmodernizowanie systemu z pożytkiem zarówno dla administracji publicznych państw członkowskich, jak i dla przedsiębiorstw. Tym drugim ma pomóc czerpać pełnię korzyści z jednolitego rynku i wzmocnić ich konkurencyjność na rynkach globalnych. Jednocześnie nowe rozwiązania mają m.in. znacząco wpłynąć na ograniczenie skali oszustw związanych z VAT, uprościć prze-pisy dotyczące wystawiania faktur oraz wprowadzić zasadę miejsca przeznaczenia, zgodnie z którą ostateczna kwota należności z tytułu VAT zawsze będzie regulowana w państwie członkowskim konsumenta końcowego i naliczana według stawki obowiązującej w jego państwie. Dołożyliśmy starań, żeby przybliżyć Czytelnikom te zagadnienia w kilku artykułach w bieżącym oraz następnym numerze Biuletynu Euro Info.

Ponadto sygnalizujemy zbliżające się zmiany w obszarze ochrony własności intelektualnej. W artykule pt. „Projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej” piszemy m.in. o nowej definicji znaków towarowych oraz o nowych zasadach dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), pro-wadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Inwestycje. Rewolucja w systemie wspierania inwestycji

Własność intelektualna. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej

Podatki. Reforma unijnego systemu VAT

Podatki. Zmiany w rozliczaniu VAT

Podatki. Nowe zasady opodatkowania VAT bonów towarowych

Działalność gospodarcza. Konstytucja biznesu

Rynki zagraniczne. Sojusz Pacyfiku, cz. I

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Raport

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Zobacz
Biuletyn Euro Info 5/2020

Poradnik

Biuletyn Euro Info 5/2020

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań