Autorzy: Praca zbiorowa

Ewaluacja programu "Dotacja na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego"

Na start Rozwój kompetencji

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2003

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

  1.  Podstawowy cel projektu, jakim jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania prowadzące do wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jest skutecznie realizowany. Projekt pozytywnie wpływa na rozwój firm korzystających z poręczenia. Ponad trzy czwarte badanych przedsiębiorców uważa, że w przypadku nieuzyskania poręczenia rozwój firmy byłby zahamowany lub ograniczony, a 40% przedsiębiorców wskazuje, że zatrudnienie uległoby zmniejszeniu.
  2.  Projekt pełnił również ważną rolę edukacyjną w przygotowaniu przedsiębiorstw do finansowania działalności przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Dla ponad połowy respondentów było to pierwsze doświadczenie w korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania, a dla ponad 83% w korzystaniu z poręczenia.
  3.  Większość badanych firm zadeklarowała, że skorzystałaby z zewnętrznego finansowania także, gdyby nie istniała możliwość uzyskania poręczenia, a pewna grupa firm korzystała wcześniej z zewnętrznych źródeł finansowania. Może to oznaczać, że niektóre firmy posiadały odpowiednią zdolność kredytową, a korzystały z poręczeń ze względu na większą atrakcyjność takiego zabezpieczenia (aczkolwiek w przypadku niektórych firm poręczenie było niezbędne do uzyskania wyższego kredytu). Ponadto część beneficjentów jako motyw skorzystania z poręczenia wskazywała wymóg banku. Wydaje się zasadne przypuszczenie, że w niektórych przypadkach banki wymagały uzyskania poręczenia ze względu na wysoką wiarygodność i bezpieczeństwo tej formy zabezpieczenia, odrzucając z góry inne możliwe formy gwarancji spłaty kredytu. Są to zjawiska niepożądane, gdyż prowadzą do pozbawienia możliwości skorzystania z poręczeń firmy, które nie mogą pozwolić sobie na inny rodzaj zabezpieczenia. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem do projektu rozwiązań, które w pierwszej kolejności zapewniałyby dostęp do poręczeń kredytowych dla firm pozbawianych możliwości korzystania z innych form zabezpieczenia kredytów lub pożyczek.
  4.  Zarówno instrument, jak i obsługa ze strony funduszy poręczeniowych są wysoko oceniane przez beneficjentów. Niemal 90% badanych firm jest zainteresowana ponownym skorzystaniem z poręczenia kredytu lub pożyczki. Ewentualne zastrzeżenia dotyczą długiego czasu oczekiwania na uzyskanie poręczenia oraz wymaganej obszernej dokumentacji. Ze względu na charakter oferowanego wsparcia niedogodności te wydają się nieuniknione i nie powinny budzić niepokoju tym bardziej, że krytyczne uwagi pojawiają się sporadycznie.

Spis treści

Wnioski i rekomendacje
Opis projektu
Cele badania
Wyniki badania
1. Profil beneficjentów
2. Zródla informacji o projekcie
3. Wplyw poreczenia na rozwój przedsiebiorstwa
4. Ocena wspólpracy z funduszem poreczeniowym
5. Oczekiwane kierunki pomocy publicznej dla sektora MSP
Zalacznik I. Tabelaryczne zestawienie wyników badania
Zalacznik II. Wzór kwestionariusza ankiety
Zalacznik III. Lista instytucji udzielajacych poreczen
Zalacznik IV. Dokumentacja projektu

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ewaluacja poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP

Ewaluacja

Ewaluacja poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP

Zobacz
Ewaluacja programu PHARE Inicjatywa

Ewaluacja

Ewaluacja programu PHARE Inicjatywa

Zobacz
Ewaluacja programu

Ewaluacja

Ewaluacja programu "Dotacja na powiększenie kapitału funduszu przeznaczona na udzielanie pożyczek dla MSP poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej”

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań