Internacjonalizacja przedsiębiorstw - raport desk research

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Do celów szczegółowych opracowania analizy desk research należała:
1) Analiza aktywności międzynarodowej firm działających w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem MSP w porównaniu do sytuacji w Unii Europejskiej.
2) Omówienie obecnego systemu (instrumentów i działań) wspierania działalności międzynarodowej, w tym eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP.
3) Analiza systemu prawnego i obowiązków administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności międzynarodowej przez przedsiębiorców, w tym podmiotów z sektora MSP w kraju, na obszarze Unii
Europejskiej i państw trzecich.
4) Analiza branż eksportowych według udziału przedsiębiorców, w tym podmiotów sektora MSP w rynkach europejskich i państw trzecich.

Spis treści

1 Wprowadzenie
2 Analiza aktywności międzynarodowej firm działających w Polsce w latach 2004-2013, ze szczególnym uwzględnieniem MSP w porównaniu do sytuacji w Unii Europejskiej
3 System wspierania działalności międzynarodowej przedsiębiorstw z sektora MSP w latach 2007-2013
3.1 Mapa instrumentów wsparcia działalności międzynarodowej przedsiębiorstw stosowanych w Polsce i wybranych państwach
3.2 Instrumenty wsparcia działalności międzynarodowej przedsiębiorstw, w tym podmiotów z sektora MSP dostępne w Polsce
3.3 Przykłady publicznych instrumentów wsparcia umiędzynarodowienia firm w Polsce – rekomendacje
3.4 Oszacowanie wielkości nakładów publicznych i prywatnych na prowadzenie działalności międzynarodowej przedsiębiorstw w Polsce
4 Prawo i obowiązki administracyjne związane z prowadzeniem działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i państwach trzecich
5 Literatura

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań