Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do UE

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2001

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Opracowanie to powstało z inicjatywy i na podstawie materiałów opracowanych przez panelistów biorących udział w konferencji pt. "Polityka regionalna - strategia, układ instytucjonalny, instrumenty". Przedstawia podejście grupy teoretyków i ekspertów do problematyki wdrażania polityki rozwoju regionalnego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Spis treści

I. PRZESŁANKI KONCEPCJI I REKOMENDACJE CZĄSTKOWE
1. Sfera instytucjonalna
2. Sfera finansowania rozwoju regionalnego
3. Sfera edukacji i szkolenia w zakresie rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych UE
II. REKOMENDACJE
1. Sfera ustrojowa
2. Sfera finansów publicznych
3. Sfera podstaw prawnych
4. Sfera organizacyjna
5. Sfera dostosowań do akcesji
III. ZAKOŃCZENIE – CO BĘDZIE JEŚLI SIĘ NIE UDA?
Lista ekspertyz

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny

Raport

Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań