Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2013

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Współczesne przedsiębiorstwa poddane są warunkom silnej konkurencji, która wymaga podejmowania działań podnoszących ich innowacyjność i w konsekwencji konkurencyjność. Przedsiębiorstwa podnoszące swą konkurencyjność mogą zainwestować w nowe maszyny i urządzenia, podnosić kwalifikacje pracowników, bądź też kupić wiedzę w postaci licencji czy know-how1. Należy przy tym wskazać, że każda z tych inwestycji może pozwolić firmom na rozwój, jednak część z nich nie ma wpływu na ich innowacyjność. Jednym z czynników poprawiającym innowacyjność jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdyż jej rezultaty przyczyniają się do opracowywania nowych technologii, produktów i usług.
Naturalnie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest obarczone dużym ryzykiem, co jest związane z nieprzewidywalnością efektu podjętych działań, czasu jego osiągnięcia oraz ostatecznych nakładów, jakie będzie musiało ponieść przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę relację kosztów i korzyści, dostęp do niezbędnych zasobów (ludzkich, finansowych) czy wreszcie potencjał do efektywnego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych, nie każda firma będzie w stanie podjąć się prac B+R. Tworzenie zasobów nowej wiedzy i jej wykorzystywanie, uznawane za cel działalności B+R, może być realizowane samodzielnie przez firmy, bądź też we współpracy z innymi podmiotami (szczególnie podmiotami, których codzienna działalność związana jest z tworzeniem wiedzy, takimi jak jednostki naukowe). Jest to rozwiązanie wykorzystywane w sytuacjach, gdy zasoby własne organizacji są niewystarczające, zaś podmioty partnerskie są w stanie je udostępnić w ramach podjętej współpracy.

Spis treści

1. Metodologia badania
1.1 Cel badania
1.2 Metody i techniki badawcze
1.3.1 Badania terenowe
1.3 Weryfikowane problemy badawcze
1.4 Profil przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu kwestionariuszowym
2. Statystyczny obraz działalności B+R w Polsce
2.1 Nakłady na działalność B+R polskich przedsiębiorstw
2.2 Personel w działalności B+R
2.3 Rynek badań naukowych
2.4 Etapy projektu B+R ważne z punktu widzenia pomocy publicznej
2.5 Wsparcie działalności B+R w Polsce
2.6 Księgowanie wydatków na działalność B+R w świetle Ustawy o rachunkowości
2.7 Ochrona własności przemysłowej
2.8 Ocena potencjału B+R polskich regionów
2.9 Potencjał B+R poszczególnych województw
3. Działalność B+R w polskich przedsiębiorstwach
3.1 Rola działalności B+R w polskich przedsiębiorstwach
3.2 Charakterystyka działalności B+R polskich przedsiębiorstw
3.3 Bariery działalności B+R polskich przedsiębiorstw
3.4 Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, pośrednikami pomiędzy sferą nauki i biznesu oraz innymi przedsiębiorstwami w zakresie działalności B+R
3.5 Plany przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R
3.6 Wsparcie publiczne działalności B+R
3.7 Wsparcie prywatne działalności B+R
4. Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań