Pomiń nawigację

Autorzy: Dariusz Szklarczyk, Roksana Ulatowska, Agnieszka Otręba–Szklarczyk

Raport końcowy Ewaluacja mid-term Projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Raport prezentuje wyniki ewaluacji mid-term Projektu pozakonkursowego „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”. Projekt realizowany jest w ramach II. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Wsparcie otoczenia i po

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W ramach badania, w wymiarze poznawczym, dokonano oceny dotychczasowej skuteczności i efektywności realizacji Projektu, uwzględniając przyjęte: (i) cele; (ii) działania; (iii) rezultaty; (iv) ocenę wpływu czynników zewnętrznych/wewnętrznych na osiągnięte rezultaty Projektu w latach 2017-2019 oraz na spodziewane rezultaty w latach 2020-2023.

W wymiarze operacyjnym skoncentrowano się na weryfikacji dotychczasowych działań prowadzonych w Projekcie, w tym wskazaniu ewentualnych, pożądanych zmian, które zwiększą jego skuteczność i efektywność.

Spis treści

  • Spis treści
  • Opis celów i metodologii ewaluacji
  • Skuteczność i efektywność projektu
  • Ocena narzędzi projektu
  • Wnioski i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Zobacz
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Zobacz
Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Katalog

Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań