Autorzy: Praca zbiorowa

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2020

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przedstawiamy Państwu dwudziestą trzecią, edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przygotowaną przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prezentujemy w nim obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o najbardziej aktualne dane statystyczne GUS dostępne publicznie oraz zakupione specjalnie na potrzeby opracowania Raportu. Analiza danych na przestrzeni lat pokazuje zmiany, jakie zachodzą  w polskich firmach oraz ich rolę w budowaniu gospodarki. Liczba przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach rośnie – w 2018 r. przekroczyła 2,1 mln. Zdecydowana większość z nich to mikro, małe i średnie firmy. Przedsiębiorstwa działające w Polsce generują blisko trzy czwarte polskiego PKB, a największy udział w jego tworzeniu mają mikrofirmy. Rośnie także liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw– w 2018 r. wynosiła blisko 10 mln. Co piąte polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu. Mamy nadzieję, że okaże się on ciekawy i przydatny w bieżącej pracy.

Spis treści

Słowo wstępne
Rozdział 1. Obraz statystyczny przedsiębiorstw w Polsce
1.1. Przedsiębiorstwa w Polsce
1.2. Udział MSP w wytwarzaniu PKB
1.3. Tworzenie miejsc pracy
1.4. Inwestycje przedsiębiorstw w 2018
1.5. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw
1.6. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
Rozdział 2. Ranking małej i średniej przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny
Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstw
Rozdział 4. Statystyczny obraz polskich mikroprzedsiębiorstw
Rozdział 5. Wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań