Autorzy: Praca zbiorowa

Środki ochrony indywidualnej - przewodnik dla przedsiębiorców

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-912868-2-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy przewodnik ma na celu zaznajomienie polskich przedsiębiorców z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i wprowadzania na rynek środków ochrony indywidualnej, opartymi na dyrektywie Nowego Podejścia 89/686/EWG i oznaczeniu CE.

W związku z planowanym wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej regulacje te będą niedługo obowiązywać również w Polsce.

Dokładna znajomość dyrektywy oraz dobre zrozumienie koncepcji i pojęć, na których opiera się zawarta w niej regulacja jest istotne zarówno dla tych producentów, którzy już eksportują swoje wyroby na rynek europejski, jak i dla tych, którzy zamierzają przygotować się do wprowadzenia tej dyrektywy w Polsce.
W przewodniku położono nacisk na omówienie regulacji europejskiej jako tej, która docelowo obowiązywać będzie również w Polsce. Nie pominięto przy tym obecnie obowiązującego w kraju systemu przejściowego, opartego na obowiązkowych normach i certyfikacji na znak "B". Przedstawione zostały także podstawowe różnice pomiędzy systemem polskim a europejskim oraz dotychczasowy przebieg procesu dostosowawczego.

Przewodnik powstał w oparciu o stan prawny na dzień 1 września 2001 roku.

Spis treści

Wprowadzenie
CZĘŚĆ I
REGULACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
W UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie części pierwszej
Nowe Podejście
Dyrektywa 89/686/EWG o środkach ochrony indywidualnej
Kto musi spełnić wymagania zawarte w dyrektywie
Wyroby podlegające dyrektywie
Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Normy zharmonizowane
Trzy kategorie środków ochrony indywidualnej i odpowiadające im procedury
oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami
Sposoby zapewnienia przestrzegania postanowień dyrektywy
CZĘŚĆ II
REGULACJE DOTYCZYCE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W POLSCE
Streszczenie części drugiej
Obowiązujący obecnie w Polsce system zapewnienia bezpieczeństwa
i dopuszczania na rynek środków ochrony indywidualnej
Różnice pomiędzy obecnym systemem polskim, a obowiązującym w Unii Europejskiej
Proces dostosowywania regulacji polskich do obowiązujących w Unii Europejskiej
Kolejne kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznaczenia CE
Ujednolicony tekst dyrektywy 89/686/EWG
Przypisy
Lista wszystkich dyrektyw Nowego Podejścia
Pożyteczne publikacje
Pożyteczne adresy
Pożyteczne strony internetowe

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Kara grzywny za wykroczenia popełniane podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Poradnik

Kara grzywny za wykroczenia popełniane podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Zobacz
Środki ochrony indywidualnej - przewodnik dla przedsiębiorców

Poradnik

Środki ochrony indywidualnej - przewodnik dla przedsiębiorców

Zobacz
Odpowiedzialność karna z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze

Poradnik

Odpowiedzialność karna z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań