Pomiń nawigację

Autorzy: Marianna Zaręba

Własność przemysłowa w działalności gospodarczej

Prawo w firmie Dokapitalizowanie

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2003

Język: PL

ISBN: 83-917408-5-4

Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W gospodarce w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, własność intelektualna i własność przemysłowa jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych. Nowe produkty, wzory i znaki oraz projekty twórcze pojawiają się prawie codziennie na rynku i są wynikiem nieustającej innowacyjności i kreatywności ludzkiej. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są często siłą napędową takich innowacji. Ich zdolność kreatywna i innowacyjna nie jest jednakże w pełni wykorzystywana, ponieważ wiele (MSP) nie korzysta w pełni z systemu własności intelektualnej i przemysłowej oraz ochrony jaką mogą zapewnić swoim wynalazkom, znakom i wzorom.

Pozostawione bez ochrony dobre wynalazki lub wzory mogą być utracone na rzecz większych konkurentów, którzy dysponują środkami aby korzystnie skomercjalizować produkt lub usługę, pozostawiając rzeczywistego wynalazcę lub twórcę bez jakichkolwiek finansowych korzyści lub wynagrodzenia. Odpowiednia ochrona wynalazków i wzorów oraz innych rozwiązań firmy jest posunięciem decydującym o powstrzymaniu potencjalnego naruszenia praw oraz zamienieniem idei w zasoby gospodarcze z rzeczywistą wartością rynkową. Korzystanie w pełni z systemu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej ułatwia firmom czerpanie korzyści z ich zdolności innowacyjnej i twórczej, która pomaga i zachęca do dalszej innowacji.

Aby dopomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać prawa z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) stworzyła program pomocy dla przedsiębiorców, instytucji wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa i rządów krajowych. Program ten obejmuje działąnia zmierzające do zwiększenia świadomości i wykorzystywania systemu własności intelektualnej i pzremysłowej w średnich i małych przedsiębiorstwach na całym świecie.

Spis treści

Wstęp
Własność intelektualna a MSP
Własność przemysłowa
Znaczenie patentów
Prawo ochronne na wzór przemysłowy
Prawo ochronne na znak towarowy
Prawo rejestracji na wzór przemysłowy
Usługa w zakresie informacji  patentowej

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Twój świat własności intelektualnej

Poradnik

Twój świat własności intelektualnej

Zobacz
Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik

Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz
Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik

Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań