Pomiń nawigację
Faza III SME Instrument

Faza III SME Instrument

 

SME Instrument Faza III (przygotowanie do wprowadzenia na rynek)

Business acceleration support and coaching services

Wsparcie beneficjentów programu Instrument dla MŚP nie kończy się przyznaniu dofinansowania. W ramach fazy 3 dostępnych jest kilka usług typu akceleracyjnego, których celem jest wsparcie procesu komercjalizacji. Celem całego programu Instrumentu dla MŚP jest nie tylko oferowanie wsparcie kapitałowego w postaci grantu, ale także równolegle dostępne są instrumenty, których celem jest wsparcie beneficjentów w procesie realizacji projektu.  

Instrumenty te obejmują:

  • Usługę coachingową;
  • Wsparcie biznesowe i usługi akceleracyjne;
  • Dostęp do imprez targowych odbywających się poza Europą.

Usługa coachingowa

Usługa coachingowa jest oferowana beneficjentom takich programów jak: Instrument dla MŚP, Fast Track to Innovation - FTI czy FET-Open. Celem tej usługi jest wsparcie w procesie skalowania biznesu i wzrostu. W ramach usługi przysługuje do 15 dni pracy z coachem biznesowym (3 dni w fazie 1 i 12 dni w fazie 2 instrumentu MŚP).

Przedsiębiorcy biorący udział w konkursach FTI i FET-Open mają zagwarantowane do 12 dni pracy z coachem. Rolą coacha jest wsparcie przedsiębiorcy w procesie wdrażania innowacji, od pomysłu do sprawdzonej koncepcji, poprzez pilotaż do wdrożenia, od skalowania do rozwoju.

Usługi dla beneficjentów Instrumentu MŚP świadczone są przez ośrodki Enterprise Europe Network.

Wsparcie biznesowe i akceleracja

W ramach tych działań pilotażowych przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości ciągłego doskonalenia się, brać udział w spotkaniach networkingowych. Będąc uczestnikiem tego programu przedsiębiorca zyskuje dostęp skrojonych na miarę usług akceleracyjnych. Jednocześnie usługi te są ściśle powiązane z imprezami kooperacyjnymi organizowanymi przy okazji różnych targów. Lista planowanych imprez targowych.

Kojarzenie z partnerami biznesowymi

Beneficjenci wskazanych wyżej programów mogą uczestniczyć w dedykowanych imprezach kooperacyjnych z przedstawicielami czołowych światowych MŚP i dużych firm, przedstawicielami publicznych instytucji zamawiających, dostawcami, dystrybutorami, itp.

Jak wziąc udział

Usługi akceleracyjne są oferowane wyłącznie beneficjentom wspomnianych wyżej programów zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu. 

Aktualny kalendarz imprez.

Overseas Trade Fairs

Overseas Trade Fairs – OTF jest jednym z elementów pakietu wsparcia procesu komercjalizacji w ramach Instrumentu dla MŚP.  W ramach programu OTF można uczestniczyć w 15 imprezach targowych zlokalizowanych w 11 krajach poza UE. Wsparcie obejmuje pomoc przy przygotowaniu wyjazdu i obejmuje promocję firmy, przygotowanie materiałów na targi i przygotowanie wyjazdu.

Wszelkie zapytania dotyczące 3 fazy należy kierować mailowo do helpdesku:

Dla uczestników: contact@phase3-services.eu

Dla inwestorów: investors@phase3-services.eu

Dla firm: corporates@phase3-services.eu

Zapytania dotyczące Overseas Trade Fairs Programme: OverseasTradeFairs@sme-instrument-otfs.eu

 

 

Enterprise Europe Network


Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.