Harmonogram naborów

Znajdź najbliższe nabory na dofinansowania. Przeglądaj trwające nabory po dacie zakończenia składania wniosków lub po dacie startu składania wniosków.

Wybierz program

Filtruj

Sortuj

Nabór ciągły

Organizacja praktyk i staży w MŚP

Celem projektu Organizacja praktyk i staży jest dobór form praktyk i staży do potrzeb przedsiębiorstwa

Early Warning

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

2019

wrzesień

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

22.07.2019 r.

start składania wniosków

22.09.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 22.09.2019 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

22.07.2019 r.

start składania wniosków

22.09.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 22.09.2019 r.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

26.07.2019 r.

start składania wniosków

30.09.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.08.2019 r.

start składania wniosków

30.09.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.09.2019 r.

październik

Platforma startowa: Startup Heroes

Branże: produkcja żywności, ekoenergetyka, IT/ICT

09.03.2019 r.

start składania wniosków

31.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 31.10.2019 r.

Pożyczka na rozwój

Celem konkursu Pożyczka na rozwój jest sfinansowanie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie

Maksymalne dofinansowanie: 40 000 zł

18.06.2019 r.

start składania wniosków

17.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 17.10.2019 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

19.08.2019 r.

start składania wniosków

19.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 19.10.2019 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

19.08.2019 r.

start składania wniosków

19.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 19.10.2019 r.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.

Maksymalne dofinansowanie: 152 000 000 zł

30.08.2019 r.

start składania wniosków

31.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.09.2019 r.

start składania wniosków

31.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 31.10.2019 r.

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Celem konkursu Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich jest opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Maksymalne dofinansowanie: 13 500 000 zł

30.09.2019 r.

start składania wniosków

15.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Badania na rynek - miasta średnie

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

01.10.2019 r.

start składania wniosków

31.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Badania na rynek - Dostępność Plus

Celem konkursu Badania na rynek Dostępność plus jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Innowacja produktowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

01.10.2019 r.

start składania wniosków

31.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Badania na rynek - konkurs ogólny

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

01.10.2019 r.

start składania wniosków

31.10.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

listopad

Platforma startowa: Hub of Talents 2

Branże: metalowo-maszynowa, IT/ICT.

18.05.2019 r.

start składania wniosków

30.11.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.11.2019 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

23.09.2019 r.

start składania wniosków

28.11.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 22.09.2019 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

23.09.2019 r.

start składania wniosków

28.11.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 22.09.2019 r.

Poland Prize powered by Huge Thing

Specjalizacja (preferowane branże): fintech, martech

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

28.09.2019 r.

start składania wniosków

30.11.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Poland Prize

Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

28.09.2019 r.

start składania wniosków

30.11.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.10.2019 r.

start składania wniosków

30.11.2019 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.09.2019 r.

grudzień

2020

styczeń

Platforma Startowa: Unicorn Hub

Branże: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

01.08.2019 r.

start składania wniosków

26.01.2020 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 26.01.2020 r.

Platforma startowa: Start in Podkarpackie

Branże: lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT

15.08.2019 r.

start składania wniosków

31.01.2020 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 31.01.2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

20.10.2019 r.

start składania wniosków

07.01.2020 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 19.10.2019 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

20.10.2019 r.

start składania wniosków

07.01.2020 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 19.10.2019 r.

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.12.2019 r.

start składania wniosków

31.01.2020 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.09.2019 r.

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2021

styczeń

luty

kwiecień

maj

czerwiec

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

01.03.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2021 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.06.2021 r.

Polska Przedsiębiorcza

Branża: Biogospodarka, IIoT/AR, Fintech, Logistyka

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

08.04.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2021 r.

koniec przyjmowania wniosków

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

15.05.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2021 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.06.2021 r.

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

15.05.2019 r.

start składania wniosków

30.06.2021 r.

koniec przyjmowania wniosków

Działanie ma kilka rund. Koniec najbliższej 30.06.2021 r.

lipiec

sierpień

październik

listopad

grudzień

2022

styczeń

luty

maj

lipiec

sierpień

październik

listopad